Inici/El Camp /Regles Locals

Són aplicables les Regles de Golf RFEG , les Regles Locals Permanents de la FCGolf  i les següents regles locals:

FORA DE LÍMITS (Regla 2.1)

Els límits del camp estan definits per estaques i suports de pastor elèctric amb pintura blanca, tanques i murs que delimiten el camp. Les bases o rases de formigó que sustenten els pals de la tanca, formen part de la mateixa i es consideren objectes integrants.

PROCEDIMENTS D’ALLEJUAMENTS ESPECIALS o OBLIGATORIS

ZONES DE DROPATGE (Regla Local Modelo E-1.1)

Forats: Forat 1 situada després dels tees, abans de l’AP, Forat 10 situada a prop del tee de vermelles i Forat 13 Situada després del tees i abans de l’AP.
Forat 5: Situada al fons de green només per a les boles que entrin pel FONS o l’ESQUERRA a l’AP que envolta el green.
Forat 14: Situada a la part esquerra abans de l’AP, només per les boles que entrin o reposin l’AP a l’esquerra del forat, marcada amb estaques vermelles i blanques
Si una bola reposa en un àrea de penalització o es conegut o virtualment cert que ha anat a parar a l’AP el jugador te aquestes opcions d’alleujament amb un cop de penalització:

  • Prendre alleujament segons la Regla 17.1

  • Com una opció addicional, dropar una bola en la zona de dropatge establerta a tal efecte. La zona de dropatge, es un àrea d’alleujament segones la Regla 14.3

COL·LOCACIÓ DE LA BOLA Procediments del Comitè. (RL Modelo E-3)

20 centímetres. Penalització per infracció d’aquesta regla local: Joc per cops: dos cops

ZONA DE JOC PROHIBIT

Dins Àrees de Penalització. (RL Modelo E-8.2)

L'àrea dins de l’AP definida amb estaques verdes situada a l’esquerra del forat 9 es una zona de joc prohibit. La bola no ha de ser jugada com reposa y s’ha de prendre alleujament de la interferència per la zona de joc prohibit d’acord amb la Regla 17.1e

CONDICIONS ANORMALS DEL CAMP (Regla 16.1)

L'alleujament d'interferència per línia de joc i lie causada per un tap de forat artificial es pot prendre d'acord amb la Regla 16.1d.

No hi ha interferència si el tap del forat artificial només interfereix amb el stance del jugador.

Excepció - No hi ha alleujament d'acord amb aquesta Regla Local si el jugador tria una línia de joc que

és clarament irraonable.

Penalització per Jugar Des d'un Lloc Equivocat en Infracció de la Regla Local: Penalització General 

Segons la Regla 14.7a.

OBSTRUCCIONS INAMOVIBLES. (RL Model F-18)

A més de les així definides per les regles,

  • Les estaques que identifiquen o defineixen les Àrees de Penalització.

  • Els indicadors de distància.

RESERVA ON-LINE

Compri còmodament el seu green fee

NEWSLETTER
SEGUEIX-NOS